Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σε ποιους και πως μοιράζονται τα χρήματα του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» δείχνουν επίσημα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για συνολικά 39.793 υπαγωγές, με συνολικό προϋπολογισμό παρεμβάσεων 704 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία του ΥΠΕΝ προκύπτει ότι μέχρι το τέλος του 2018 έχουν γίνει 46. 837 οριστικές αιτήσεις και 39.793 υπαγωγές. Δηλαδή στο «εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» υπάρχσει «ουρά» 7.044 αιτήσεων για έργα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Κουφώματα και υαλοπίνακες, μαζί με συστήματα θερμομόνωσης καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνολικά 228. 254. παρεμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης των ιδιωτικών κατοικιών, ενώ παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία αφορά την χαμηλή εισοδηματική κατηγορία, με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Το μίγμα των παρεμβάσεων

Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν από το δρ. Δημήτρη Τσαλέμη, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ σε ημερίδα του ΤΕΕ, η  εικόνα για το μίγμα των παρεμβάσεων του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» έχει ως εξής:

-Οι οριστικοποιημένες υποβληθείσες αιτήσεις μέχρι 31-12-2018 είναι 46. 837,  με συνολικό προϋπολογισμό παρεμβάσεων 704 εκατ. ευρώ

-Το σύνολο των υπαγωγών ανέρχεται σε 39.793

-Ο συνολικός προϋπολογισμός των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανέρχεται σε 637 εκατ. ευρώ

-Δημόσια δαπάνη 438 εκατ., (άμεση ενίσχυση ευρώ 375 εκατ. ευρώ και 63 εκατομμύρια ευρώ Ταμείο)

-Το πλήθος των παρεμβάσεων του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» ανέρχεται σε 228. 254.

Εργασίες και υλικά

Το ποσοστό προϋπολογισμού ανά τύπο παρέμβασης έχει ως εξής:

  •  38% για κουφώματα και υαλοπίνακες
  • 31% για θερμομόνωση
  • 26% για συστήματα θέρμανσης ψύξης και
  • 5% για συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

Υπαγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ οι αιτήσεις σε υπαγωγή ανά εισοδηματική κατηγορία στο «εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»  αφορούν σε συντριπτικά ποσοστά σε νοικοκυριά της χαμηλής εισοδηματικής κατηγορίας.

Εισοδηματικές κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι οι εισοδηματικές κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης του «εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» έχουν ως εξής:

Χρηματοδοτικά προγράμματα 

Σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα  για κτίρια του οικιακού τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ τα πράγματα έχουν ως εξής:

Κτίρια του οικιακού τομέα

  • Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την περίοδο 2011-2015, με συνολικό προϋπολογισμό 548 εκατ. ευρώ οδηγώντας στην ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 51 χιλ. κτιρίων κατοικίας. Συμβάλλοντας σε εξοικονόμηση ενέργειας σωρευτικά 240 ktoe
  • Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας χρηματοδότησης 600 εκατ. ευρώ. Με προβλεπόμενη εξοικονόμηση ενέργειας σωρευτικά 131 ktoe
  • Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποιήθηκε ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, το οποίο υποστήριζε την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ.